Start Nyheter 2015 10 20 Polisen gör allt färre utandningsprov

Polisen gör allt färre utandningsprov

2015-10-20
Polisen gör allt färre nykterhetskontroller i trafiken. År 2009 gjordes 2,7 miljoner utandningsprov och 2014 hade antalet sjunkit till 1,9 miljoner.

– Det har minskat väldigt mycket, säger Erling Andersson, tillförordnad chef för trafikpolisen i region Syd.

I Sverige anmäldes 6 703 rattfylleribrott och 7 070 drograttfylleribrott under första halvåret 2015. Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län ingår i Polisregion Syd. Under det första halvåret i år anmäldes 1 220 rattfylleribrott och 980 drograttfylleribrott i regionen.

Antalet utandningsprov som polisen gör har mer än halverats sedan 2011 i region Syd. Under första halvåret 2011 gjordes mer än 270 000 nykterhetskontroller och första halvåret 2015 var den siffran 115 000.
– Skillnaden är ganska stor, konstaterar Erling Andersson.

Fram till 2011 hade polisen i Sverige ett riktat mål på att myndigheten varje år skulle göra 2,5 miljoner utandningsprov fördelat på de olika polisområdena.

Att det målet har tagits bort tror Erling Andersson kan vara en förklaring till det minskande antalet nykterhetskontroller.

– En orsak till att det riktade målet togs bort var kritik från media och polisförbundet. Det var inte fint att hålla på med kvantitativa mål – det vill säga pinnjakt.                                

Han kan se fler orsaker till att polisen gör allt färre utandningsprov.

– Antalet nykterhetskontroller har avtagit mycket det här året på grund av polisens omorganisation och ett minskande antal trafikpoliser.

Erling Andersson påpekar att det säkert finns vissa nackdelar med pinnjakten, men att göra en stor mängd nykterhetskontroller också har sina poänger.

– Det finns forskning som visar att 100 000 utandningsprov räddar 3-4 liv, berättar han.

– Bara att vi är ute och gör utandningsprov avhåller människor från att sätta sig i bilen när de har druckit. Chansen att stoppa rattfyllerister ökar ju också desto fler nykterhetskontroller vi gör.

Polisregion Öst omfattar Jönköping, Östergötland och Sörmlands län. Under det första halvåret 2015 anmäldes 650 rattfylleribrott och 782 drograttfylleribrott i regionen.

Polisen gjorde 12 785 utandningsprov under det första halvåret 2015 i Polisregion Öst. Peter Karlsson är tillförordnad chef för trafikpolisen i regionen. Han menar att antalet nykterhetskontroller i borde ha varit runt 16 850 stycken.

– Antalet utandningsprov borde ha legat på den nivån om man utgår från vad det har legat på föregående år. Vi har inget krav på hur många blås vi måste göra, men vi borde ligga högre, anser Peter Karlsson.

En tydlig orsak är att antalet trafikpoliser i region Öst har blivit allt färre, samma utveckling som i resten av Sverige. Under 2015 har ett tiotal trafikpoliser slutat i regionen.

– På trafikpolisen är vi betydligt färre och då hinner vi inte göra lika mångavutandningsprov, säger Peter Karlsson.

Under sommaren gör polisen färre nykterhetskontroller än under resten av året.

– På sommaren har vi fullt sjå med att få schemat att gå ihop med den personal vi har. Folk är på semester, säger Peter Karlsson.

Text: Mari Haglund

MHF Region Öst | Kuggebodavägen 55 | 372 94 LISTERBY | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin