Start Nyheter 2015 5 26 Första månaden med broavgift

Första månaden med broavgift

2015-05-26
Den 1 februari infördes broavgift på Motalabron och Sundsvallsbron. Under den första månaden gjordes 149 181 passager över Motalabron och 201 541 passager över Sundsvallsbron.

Motalabron invigdes den 9 oktober 2013. Broavgiften är en så kallad infrastrukturavgift som tas ut för att finansiera bygget av bron. När bygget är betalt ska avgiften inte längre tas ut, för Motalabron är återbetalningstiden cirka 35 år.

Totalt har 319 158 avgiftslagda passager genomförts på broarna i Motala och Sundsvall under den första månaden. 93 569 avgiftsbeslut har skickats ut.

Men en stor andel av de utländska fordonen kunde inte Transportstyrelsen ta ut avgift ifrån. Bara 3 501 av de utländska fordonen kunde Transportstyrelsen begära avgift ifrån, vilket motsvarar 15,4 procent av alla utländska passager.

– Orsaken är att vi som registermyndighet i Sverige har svårt att få tillgång till andra länders adressregister och kan då inte skicka ut några avier, förklarar Mikael Andersson, pressansvarig på Transportstyrelsen.

Myndigheten samarbetar med en aviseringspartner som tar fram adressuppgifterna till de utländska fordonsägarna och skickar avierna till dem. Transportstyrelsen och deras aviseringspartner jobbar på att hitta en lösning.

Personbil, lätt lastbil, buss och tung lastbil måste betala avgift. Att köra över Motalabron kostar 5 kronor för personbil, lätt lastbil och buss. För tung lastbil är avgiften 11 kronor.

Text: Mari Haglund

 

 

MHF Region Öst | Kuggebodavägen 55 | 372 94 LISTERBY | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin