Start Nyheter 2015 9 30 Förbundsmötet arrangeras av Region Öst

Förbundsmötet arrangeras av Region Öst

2015-09-30
MHF:s förbundsmöte hålls den 3-4 oktober i Alvesta och arrangeras av MHF Region Öst.

– Det har kommit in en blandad kompott av motioner, säger Christer Folkesson, regionordförande MHF Öst.

Förra årets förbundsmöte hölls i Lund och i år arrangeras det i Alvesta. Till mötet kommer 40 ombud från regionerna. Till årets förbundsmöte hade det när artikeln skrevs kommit in 16 motioner som berör flera olika ämnen.

– Positivt att det har kommit in en hel del förslag, säger Christer Folkesson.

En fråga som tas upp är hur kravet för medlemskap ska se ut i framtiden.
– Hur ska medlemskapet se ut? Ska vi ha ett modernare nykterhetslöfte, mer inriktat på trafiknykterhet? Det är några av tankegångarna, berättar Christer Folkesson.

Här är några exempel på motioner: att det ska finnas en mobil alkobom placerad i mitten av Sverige, som regionerna i norr kan använda är ett förslag från en medlem.

Några andra förslag i motionerna är att MHF ska driva på för att en lag mot eftersupning införs, jobba för en lagändring så att polisen kan få göra slumpmässiga drogtester vid

vägen och jobba för att trafikpolisen ska bli en egen myndighet. MHF borde återinföra familjeavgiften för medlemskapet föreslår en medlem.

Söndag den 4 oktober finns reservtid avsatt för fortsatta förhandlingar, om förhandlingarna inte skulle bli klara under lördagen. På söndagen kommer det också att diskuteras hur MHF ska få fler medlemmar. En fråga som togs upp vid ett möte den 11 september i Stockholm.

På söndagen kommer polisens E4-grupp i Jönköping att berätta om sitt arbete mot den organiserade brottsligheten i trafiken. Alla ombud på förbundsmötet kommer att få en gåva berättar Christer Folkesson. 

– Ombuden brukar få en liten present. I år har vi på region Öst hittat en trevlig grej. Vi tror att det kommer att väcka lite nostalgi hos många, säger han.

HR Alvesta

MHF Region Öst | Kuggebodavägen 55 | 372 94 LISTERBY | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin