Start Nyheter 2016 3 4 Båtägare positiva till sjöfyllerilag

Båtägare positiva till sjöfyllerilag

2016-03-04
Nio av tio båtägare som känner till sjöfyllerilagen är positiva till den.

Ungefär 14 procent av alla svenska hushåll äger fritidsbåt. Varje båt används i genomsnitt 16 dagar per år. Det visar Transportstyrelsens undersökning. Sju av tio båtägare säger sig alltid använda flytväst.

Transportstyrelsen genomför med ungefär fem års mellanrum en undersökning av fritidsbåtlivet i Sverige. I båtlivsundersökningen 2015 genomfördes totalt 3 594 telefonintervjuer.

Intervjupersonerna fick svara på en mängd olika frågor om båtägande, båtanvändande, skötsel av båtar samt kunskap om och inställning till olika frågor om säkerhet och miljö för fritidsbåtar.

Undersökningen visar bland annat att antalet fritidsbåtar i Sverige är cirka 822 000, varav 756 500 är sjödugliga. Ungefär 14 procent av alla svenska hushåll äger fritidsbåt. Det är en viss minskning jämfört med undersökningen 2010.

Inställningen till den skärpning av sjöfyllerilagen som infördes 2010 är positiv. Förändringen innebar en nedre promillegräns på 0,2 promille till sjöss för alla båtar som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter långt. Närmare nio av tio svenskar som känner till lagen är positiva till den, två procent är negativa.

– Båtlivsundersökningen ger oss, andra myndigheter och båtlivsorganisationer ett bra underlag för det arbete vi gör för att höja säkerheten och minska miljöpåverkan inom fritidsbåtlivet, säger Lars-Göran Nyström, sjösäkerhetssamordnare på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Foto: Kustbevakningen

MHF Region Öst | Kuggebodavägen 55 | 372 94 LISTERBY | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin