Start Nyheter 2016 8 17 Dödsolyckorna ökade under första halvåret

Dödsolyckorna ökade under första halvåret

2016-08-17
Under första halvåret 2016 förolyckades 122 personer i vägtrafiken. Det betyder att 17 personer fler omkom jämfört med samma period 2015.

Det visar preliminära siffror från Transportstyrelsen. 

Av de omkomna hade 79 personer färdats i bil och 13 på motorcykel, fyra på moped, en på fyrhjuling, sex var cyklister och 16 var gående. 31 bilister omkom i singelolyckor och 30 i mötesolyckor.

Den negativa utvecklingen när det gäller antalet människor som dödas i trafiken fortsatte under juli. Då omkom 32 personer och 205 skadades svårt i vägtrafiken. Det är tre fler döda än under juli förra året.

Under juli hade tio av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 13 på motorcykel, tre på cykel, tre var fotgängare, två på fyrhjulingar och en på moped. Sju motorcyklister och två bilister omkom i singelolyckor och fyra bilister omkom i korsningsolyckor.

MHF Region Öst | Kuggebodavägen 55 | 372 94 LISTERBY | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin