Start Nyheter 2017 3 21 Färre döda i vägtrafiken

Färre döda i vägtrafiken

2017-03-21
Under januari dödades 13 personer i vägtrafiken och under februari var den siffran 16 personer.

Det här betyder att tio personer färre har omkommit under årets två första månader jämfört med samma period 2016, visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

I trafiken skadades 162 personer svårt under januari, för februari var det antalet 142 personer.

Siffror för februari:

12 av de omkomna personerna har färdats i personbil, 1 i buss, 1 i lastbil och 2 var gående som blivit påkörda. 7 bilister omkom i mötesolyckor och 5 bilister omkom i singelolyckor. 5 av de omkomna var över 65 år.

Medelantalet omkomna i februari månad, under de föregående fyra åren 2013-2016, är 18 personer.

Under de senaste 12 månaderna (februari 2016 - januari 2017) har 259 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående12 månaderna (februari 2015 - januari 2016) omkom 262 personer. Jämför man med ett 4-årigt medelvärde för motsvarande 12-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 3 procent.


Illustration: Transportstyrelsen

MHF Region Öst | Kuggebodavägen 55 | 372 94 LISTERBY | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin