Start Nyheter 2017 3 21 Fler rattfyllerister i hamnarna

Fler rattfyllerister i hamnarna

2017-03-21
Under årets två första månader hade Kustbevakningen 25 stycken rattfylleriärenden i Stockholms län.

Vilket är en ökning från samma period 2015, då antalet var åtta stycken. Kustbevakningen har nästan dubblat antalet nykterhetskontroller. Under januari och februari gjordes 1 616 utandningsprov, jämfört med 3 127 kontroller samma period 2017.

– Det är jättebra att Kustbevakningen gör fler nykterhetskontroller. Rattfylleri är ett spaningsbrott och det här visar att om man utför fler utandningsprov, då upptäcks också fler rattfyllerister, säger Göran Sydhage, vd för MHF.

Samtidigt som Kustbevakningen stoppar fler rattfyllerister i Stockholms hamnar, så håller MHF på plockar och ned alkobommarna i Frihamnen. De automatiska nykterhetskontrollerna användes under MHF:s försöksprojekt 2014-2015.

– På hamnens begäran håller vi på och tar ned alkobommarna i Frihamnen, berättar Göran Sydhage.

– Att rattfylleriet är ett problem i hamnarna är inget nytt. Andelen rattfyllerister är upp till fyra gånger så hög i vissa hamnar, jämfört med hur det ser ut i den övriga trafiken.

Fotnot: Trafikverket föreslog i sin utredning i januari att automatiska nykterhetskontroller införs i 23 hamnar och vid Öresundsbron. 

Foto: Kustbevakningen 

MHF Region Öst | c/o Larsson | Sätervägen 6A | 756 46 Uppsala | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin