Start Nyheter 2017 4 22 Funktionärsutbildning

Funktionärsutbildning

2017-04-22
Lördagen den 22 april samlades funktionärer från våra avdelningar för att utbilda och uppdatera sig inför årets kommande projekt

Ett drygt 20-tal funktionärer från våra avdelningen i regionen samlades i Alvesta för att utbilda sig omkring våra olika projekt och utmmaningar. Hastighet, Nykterhetens dag, Ta Paus och Bäten i buss var endel av de ämnen som ledde till stort intresse och flera frågor ställdes och fick svar. Sammantaget kan man konstatera att gemensamt har vi i MHF en stor erfarenhet och kunskap om de frågor vi arbetar med och ett utbyte mellan våra funktionener kan ge mycket stor effekt i vårt arbete att utbilda våra funktionärer.

Detta är en del i MHFs särskilda satsning för att förstärka regionernas arbete och resultat.

 

MHF Region Öst | Kuggebodavägen 55 | 372 94 LISTERBY | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin