Start Nyheter 2017 9 3 Dagen H 50 år

Dagen H 50 år

2017-09-03
Idag är det 50år sedan vi bytte från vänster till högertrafik. De vi kan gratulerar är trafiksäkerheten. Det bröt trenden i trafikdöda till det bättre och gjorde att vi gjorde som större delen av värden.

Högertrafikomläggningen kallas den omläggning till högertrafik som skedde i Sverige klockan 05.00 söndagen den 3 september 1967. Denna dag har också kallats Dagen H. Förändringen innebar att all fordonstrafik och även cyklister hädanefter skulle använda det högra körfältet på vägar med dubbelriktad trafik och hålla till höger vid mötande trafik på enfiliga vägar. Låten "Håll dig till höger, Svensson" blev en slagdänga som spelades flitigt i radion i samband med högertrafikomläggningen.

Läs här om vägen fram till högertrafiken, hur det genomfördes och vad det fick för koncekvenser.

Om Dagen H.

MHF Region Öst | Kuggebodavägen 55 | 372 94 LISTERBY | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin