Start Detta gör vi Internationellt Körkort IKK Skane

Internationellt körkort (IKK) Skåne

Internationellt körkort (IKK) är en handling som du tillsammans med ditt vanliga körkort kan behöva om du kör bil utomlands . Reglerna för hur det körkortet ska utformas ser olika ut för olika länder och kortet kan gälla i 1 eller 3 år. Här kan du läsa mer om i vilka länder du behöver vilken typ av IKK

En tumregel bör vara att skaffa internationellt körkort om du reser utanför EU. Inom EU räcker det med ditt vanliga körkort förutsatt att det är av den nya EU-modellen.

 

Så beställer du ett internationellt körkort

1. Ladda ner denna blankett och fyll i. Du kan fylla i blanketten på datorn med hjälp av Adobe Reader. Komplettera med ett porträttfoto på dig (ca 4 x 5 cm) samt en fotostatkopia av ditt körkort, både fram-och-baksida. (OBS! Kopian ska vara bestyrkt av två personer med angiven adress och telefonnummer samt daterad högst 14 dagar före insändandet).

2. Kontakta ombudet via telefon innan du skicka in din beställning med bilagor till adressen nedan. Vi kan också efter överenskommelse på telefon ta emot direktbesök om du har bråttom.

3. Ditt IKK skickas normalt inom 10 dagar från att vi fått din ansökan men kolla tiden med ditt ombud.

Kontaktpersoner för IKK i Skåne

Aksel Kops Eriksen
Ekebrogatan 11 
265 37 ÅSTORP 
042-594 74, 073-159 47 40
klippan(a)mhf.se


Ragnar Persson
Tornfalksgatan 8B Läg.1503
215 60 Malmö
040-132794, 0739-13 27 68
ragnar.ulla(a)telia.com 


Vera Thelander
Hemmeströ 4621
280 20 Bjärnum
0451-21316
veraoerlingthelander(a)telia.com

Priser

Normal beställning via post
Medlem MHF eller MHF-Ungdom: 150 kr
Ej medlem: 250 kr
Postförskott: ca 60 kr

Snabb leverans samt vid besök
Medlem MHF eller MHF-Ungdom: 250 kr
Ej medlem: 350 kr

Regler

  • IKK får endast utfärdas för den som innehar svenskt körkort.
  • IKK får endast utfärdas för den som innehar ett svenskt körkort som är utlämnat, det vill säga att man inte får utfärda IKK på grundval av intyg om avklarat körkortsprov 
  • IKK kan endast utfärdas för person som uppnått 18 års ålder.
  • IKK kan aldrig gälla i det land där det är utfärdat. Till detta kommer att man inom de nordiska länderna kommit överens om att ett IKK utfärdat i ett nordiskt land inte ska gälla i övriga nordiska länder.
  • IKK gäller endast vid tillfälliga turistbesök i andra länder. Person som tar arbete eller bosätter sig i andra länder eller som kör i yrkesmässig trafik, kan inte räkna med att IKK accepteras alls eller för någon längre tid.
  • IKK kan endast utfärdas att gälla för de fordonskategorier som det svenska körkortet ger behörighet för.

 IKK

Bli medlem samtidigt som du skaffar internationellt körkort. Du får då direkt rabatt på körkortet.

Som medlem bokar du också  billigare hyrbil och hotell och får andra fina rabatter under resan. Du kan tjäna in din medlemsavgift – ibland flera gånger om.

Läs mer om medlemskapet här

MHF Region Öst | Kuggebodavägen 55 | 372 94 LISTERBY | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin