Start Nyheter 2015 12 15 Skapa en nationell styrning för trafikpolisen

Skapa en nationell styrning för trafikpolisen

2015-12-15
Trafikpoliserna har under lång tid blivit allt färre. Nedrustningen oroar Sören Wictorsson som jobbat med trafikutbildningen på Polishögskolan.

– Utvecklingen går inte åt rätt håll, säger han.

Sören Wictorsson har erfarenhet både som trafikpolis och från att jobba med vidareutbildningen inom trafik på Polishögskolan. Nedrustningen av trafikpolisen är en fråga han har engagerat sig i. Sören Wictorsson har skrivit debattartiklar i ämnet i den fackliga Polistidningen.

– Trafikpolisens verksamhet har det dragits ned på i 30 år. Det är långsiktighet som krävs i det här jobbet. Att skaffa sig den utbildning som behövs och erfarenhet från verkligheten tar minst tio år.

Trafik är en mycket liten del av grundutbildningen på Polishögskolan.
– Grundutbildningen är redan tillräckligt komplicerad med allt som en nybakad polis ska lära sig när det gäller exempelvis lagstiftning, säger Sören Wictorsson.

Nya regler kommer hela tiden.
– Det är inte enkelt att kontrollera ett körkort i dag när det finns runt 15 olika behörigheter, säger Sören Wictorsson.

Trafikpolisen måste få fortsätta vara ett specialområde anser han. Det nya förslaget med några trafikgrupper utplacerade i lokalorganisationen är ingen bra idé tycker Sören Wictorsson.
– Det kommer inte att fungera, att trafikpolisen ska vara reservstyrka åt någon annan kommer inte bli bra. Vem vill vara det, undrar han.

Sören Wictorsson tycker ändå att det finns tre områden inom trafiken som alla poliser kan jobba med – att göra nykterhetskontroller, att göra hastighetskontroller med laser och att kontrollera bilbälten.
– Men trafikpolisen måste få vara en specialistfunktion, säger han.

För att trafikpolisen ska leva vidare anser Sören Wictorsson att det behöver finnas en central organisation inom polisen med kompetens på trafiksäkerhets- och trafikbrottsarbetet. Organisationen skulle vara direkt underställd rikspolischefen eller alternativt en egen Trafikbrottsmyndighet, i likhet med Ekobrottsmyndigheten.

– Det finns ingen handledning i dag för trafikpolisen, inga trafikutredare eller trafikförundersökningsledare. Vilket har funnits tidigare, säger han.

– Om man kan skapa en nationell styrning där de personer som leder verksamheten har trafiksäkerhetskompetens, då kan man bygga upp handledning. Då tror jag att man skulle vinna mycket.

Sören Wictorsson är inne på samma spår som MHF Region Öst, som vill att trafikpolisen ska bli en egen myndighet. På MHF:s förbundsmöte i Alvesta fattades beslutet att MHF ska driva den frågan. För att trafikpolisen ska leva på sikt och för att den kompetens som finns ska kunna behållas måste det finnas en framförhållning.

– Man måste tänka långsiktigt, säger Sören Wictorsson.

Inga nya instruktörer har utbildats sedan år 2000.
– Polisen måste framförallt få fram nya lärare och instruktörer på vidareutbildningen inom trafik. Det saknas instruktörer i många ämnen.

Sören Wictorsson tror att den negativa utvecklingen för trafikpolisen har gått så långt att det måste komma ett initiativ från makthavarna.

– Jag tror att det har gått så långt att politikerna måste sätta ned foten i regleringsbrevet till polisen, säger han.

Kan regeringen gå in och detaljstyra vad polisen ska göra?
– Nej, de kan inte gå in och detaljstyra, men politikerna kan ha synpunkter, förklarar Sören Wictorsson.

Han avslutade sin debattartikel i Polistidningen med en uppmaning till inrikesminister Anders Ygeman. ”Det är dags för ministerstyre! Vägen till ättestupan är inte hastighetsbegränsad, utan kompetensförnedringen går mycket går fort utför.”

Text: Mari Haglund
Foto: Polisen 

MHF Region Öst | Kuggebodavägen 55 | 372 94 LISTERBY | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin