Start Nyheter 2015 6 30 Framtidens registreringsskyltar

Framtidens registreringsskyltar

2015-06-30
I framtiden kan din registreringsskylt ha en bokstav i slutet i stället för en siffra som det är i dag.

Det är Transportstyrelsen som föreslår att regeringen beslutar att sista tecknet i ett registreringsnummer även ska kunna vara en bokstav, exempelvis MLB 84A.

Dagens system med tre bokstäver och tre siffror för registreringsnummer har funnits sedan år 1972. Det räcker i sex-sju år till uppskattar Transportstyrelsen, därefter kommer alla tillgängliga teckenkombinationer att vara förbrukade. 

MHF Region Öst | Kuggebodavägen 55 | 372 94 LISTERBY | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin