Start Nyheter 2018 7 27 Ta Paus 2018

Ta Paus 2018

2018-07-27
Under några hektiska dagar denna helgen kommer MHF i kontakt med tusentals bilister och ges möjlighet till flera intressanta samtal. Vi vill med aktionen ”Ta Paus” förmå semesterfirarna att göra ett välbehövligt avbrott i trafiken, speciellt i denna värme. Det kan rädda liv.

Varje år arbetar cirka 500 funktionärer ideellt med den här aktiviteten på omkring 70 rastplatser över hela Sverige.

Under Ta Paus får vi möjlighet att synliggöra MHF och vårt arbete samtidigt som vi kan ge viktig information till trafikanter om trafiksäkerhet.

Efter de utvärderingar som gjorts visar det sig att arrangemanget tagits emot mycket positivt av såväl besökare på rastplatserna som av MHFs funktionärer. Detta har visat sig vara ett bra sätt att nå trafikanter med trafiksäkerhetsinformation.

 

Mer information/Kontakt

Vill du ha mer information om Ta Paus så är regionens projektledare Bengt Swahn som du når på 070-627 67 36

 

Här finns vi denna helgen!

MHF Region Öst | Kuggebodavägen 55 | 372 94 LISTERBY | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin