Start Nyheter 2022 10 17 Avdelningssamling 2022

Avdelningssamling 2022

2022-10-17
Regionen kallade sina avdelningar till två samlingar under oktober månad, en i Växjö och en i Vimmerby. Detta för att få skapa en dialog om vad avdelningarna vill att regionen ska göra och hur den bör vara utformad framöver. Därutöver för att arbeta vidare med att skapa en regional valberedning och en väl fungerande och drivande regionstyrelse.

Samlingen kom att ta upp bland annat följande punkter:

 • Central information kring verksamhet och projekt
 • Nya medarbetare i MHF
 • Material bland annat efter centrala NTFs konkurs
 • Samverkan mellan regioner
 • Förändringar i avdelningar
 • Är arbetsceller i stället för avdelningar en framtid? 
 • Funktionärsutbyte mellan avdelningarna
 • Kommunikation är kostsamt
 • Lokala samlingar ledda av regionen.
 • Ekonomi och ekonomiska förutsättningar
 • Nya medlemmar, trender och verklighet
 • Bemötande av intresserade 
 • Alkohol och ungdomar
 • Tidningen Trafiknyktert, förändringar och behov
 • Valberedning och arbetet för en "ny styrelse"

Har du ett djupare intresse kring dessa samlingar och diskussionerna så kontakta din avdelning som har fått ytterligare information alternantivt någon i regionstyrelsen. 

MHF Region Öst | c/o Larsson | Sätervägen 6A | 756 46 Uppsala | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin