Start Swahns Trafikruta Senaste Trafikrutan

Svahns Trafikruta

Artikelförfattare: Bengt Swahn, Spelmansvägen 8, 341 32  Ljungby, e-post bengtswahn@telia.com

 

ST

Ni, som känner mig och mitt brinnande intresse för ökad trafikskerhet och ökad trafiknykterhet vet, att jag har tagit till mig ett eget motto när det gäller trafik och det är ”Jag måste begära av mig själv vad jag kräver av andra”. Det här är grundat på Bibelns gyllene regel, som ju lyder, allt vad ni vill att människorna skall göra Eder, det skall ni ock göra för dem. Det här omsatte jag till trafiken och jag skall i denna veckas trafikruta försöka för-klara vad jag menar med detta.

Hur ofta uttalar vi oss inte om andra då vi talar om trafiken, och här behöver jag inte gå längre än till mig själv. Både jag själv, och jag är säker på, att även du har synpunkter på hur andra uppträder i trafiken, men hur vi själva uppträder ifrågasätter vi aldrig. Vi kan minsann köra bil, eller vilket annat fordon det nu handlar om, och uppträda i trafiken. Det är bara de andra som gör fel på ett eller annat sätt. Jag menar, att det är dags, att vi, och då menar jag inte bara några få, utan när jag säger vi, så menar jag alla, ingen utelämnad, börjar se på hur vi själva var och en uppträder i trafiken. Det är först när vi gör detta, som vi också kan kräva, att andra uppträder på ett bättre sätt i trafiken. Vi bilister klagar på cyklisterna hur de uppträder och vi klagar också på de gående och dessa i sin tur klagar på cyklis-terna och bilisterna. Min bestämda uppfattning är, att vi alla måste bli mer ödmjuka i trafiken och ta lite mer  hänsyn till varandra.

Det vi alla måste göra är, att ändra våra attityder till trafiken. Låt mig ta ett litet exempel för att du lättare ska fatta vad jag menar. Även om den tillåtna hastigheten är 90 km/tim, så är det inte säkert att jag, för att inte tubba på trafiksäkerheten, kan hålla den givna hastigheten. Det är kanske i stället så, att jag måste sänka hastigheten för att bibehålla trafiksäkerheten.

Det kan vara varnat för vilt på vägsträckan och då jag kör där är det gryning eller skymning, eller kanske är det så, att det regnar kraftigt och vägbanan blir slirig och hal. Ja, då kan jag omöjligt hålla tillåten hastighet 90 km/tim på sträckan. Därför är den viktigaste regeln när det gäller hastigheten, att vid varje enskilt tillfälle anpassa hastigheten till rådande omständigheter och underlag.

Det finns två saker i trafiken, som varje år kräver många dödade och svårt skadade och det är för höga hastigheter och det är kombinationen alkohol och trafik. Sätter man dessa båda saker i kombination med ej använt bilbälte, ja då blir antalet dödade och svårt skadade ännu högre.

Om vi till höga hastigheter ställer tidsvinsten mellan 90 km/tim och 100 km/tim på en sträcka av 10 mil, så är den i teorin c:a 7 minuter, men i verkligheten betydligt lägre mot bakgrund av, att jag omöjligt på en sträcka av 10 mil hela tiden kan hålla 100 km/tim.

Nästa vecka återkommer jag till kombinationen alkohol och trafik.

Jag vill avrunda denna trafikruta med, att idag talar vi om delat ansvar i trafiksäkerhetsarbetet, d.v.s. det är inte bara väghållare, fordonsindustrin och polisen som har ansvar för trafiksäkerhetsarbetet utan också den enskilde trafikanten. Det är i det sammanhanget, som du och jag kommer in. Det är här, som vi måste begära av oss själva vad vi kräver av andra.

Det är min förhoppning, att du mot bakgrund av veckans trafikruta har fått en liten inblick i vad vi alla, inte bara några få, utan alla som är ute i trafiken och rör sig, kan bidra med för att förbättra trafiksäkerheten och på det sättet minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken.

MHF Region Öst | Brahegatan 33A | 563 32 Gränna | Tfn 036-710 800  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin